Choď na obsah Choď na menu
 


Skumajte Pisma

30. 9. 2010

 

Zdroj: Breviar  Z úvodu ku Komentárom svätého kňaza Hieronyma k prorokovi Izaiášovi
(Nn. 1. 2: CCL 73, 1-3)
Kto nepozná Písmo, nepozná Krista

 

 Robím, čo musím robiť, keď poslúcham Kristove príkazy:

Skúmajte Písma“ a:

Hľadajte a nájdete,“

aby som nemusel so Židmi počuť: „Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc.“ 


     Lebo ak je Kristus podľa apoštola Pavla Božou mocou a Božou múdrosťou,

potom kto nepozná Písmo, nepozná Božiu moc a múdrosť: teda

kto nepozná Písmo, nepozná Krista. 


     Preto budem napodobňovať hospodára, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré, a nevestu, ktorá v Piesni piesní hovorí:

„Nové i staré som uchránila pre teba, milý môj.“

 

A tak budem vykladať aj Izaiáša, aby som ho predstavil nielen ako proroka, ale ako evanjelistu a apoštola. Veď sám hovorí o sebe a o ostatných evanjelistoch:

Aké krásne sú nohy posla dobrej zvesti, ktorý hlása pokoj.“

A Boh ho oslovuje ako apoštola: „Koho mám poslať, kto pôjde k tomu ľudu?“ A on odpovedá: „Hľa, tu som, mňa pošli.“ 


     Nech si nik nemyslí, že chcem obsah tejto knihy vtesnať do niekoľkých slov. Veď toto Písmo obsahuje všetky Pánove tajomstvá a hovorí o Emanuelovom narodení z Panny, o pôvodcovi slávnych činov a znamení, ktorý zomrel a bol pochovaný, vstal z mŕtvych a je Spasiteľom všetkých národov. A čo povedať o fyzike, etike a logike? V tejto knihe je všetko, čo patrí do Svätého písma, čo môže ľudský jazyk vysloviť a rozum smrteľníkov obsiahnuť. O jej tajomstvách svedčí ten, ktorý napísal: „Každé videnie bude pre vás ako slová zapečatenej knihy. Keď ju podajú niekomu, kto vie čítať, a povedia: Prečítaj to!, odpovie: Nemôžem, lebo je zapečatená. A keď knihu dajú takému, čo čítať nevie, a povedia mu: Čítaj!, odpovie: Neviem čítať.“ 


     Ak sa to zdá niekomu slabé, nech si o tom vypočuje Apoštola:

„Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú.

Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich, prvý nech mlčí.“

Na akom základe môžu mlčať, keď je v moci Ducha, ktorý hovorí skrze prorokov, či mlčať alebo hovoriť? Ak teda rozumeli, čo hovorili, všetko je plné múdrosti a rozumnosti. A do ich uší nedoliehal vzduch rozochvený hlasom, ale Boh hovoril v duši prorokov podľa toho, čo hovorí iný prorok:

Anjel, ktorý vo mne hovoril,“ a:

 „Volá v našich srdciach Abba, Otče,“

a: „Budem počúvať, čo povie vo mne Pán, Boh.“