Choď na obsah Choď na menu
 


Najdolezitejsie preklady Biblie

30. 9. 2010

Biblia (z gr. biblia = knihy, príbehy) alebo Písmo, Sväté písmo alebo Svätá Biblia je zbierka obsahujúca knihy (spisy), ktoré kresťanstvo (a prvú časť aj židovstvo) pokladá za sväté. Kresťania o Biblii veria, že obsahuje Bohom zjavené pravdy, a že je Bohom inšpirovanou normou života a viery. Ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu.

Knihy prvej časti Biblie (Starej zmluvy) boli zväčša ustálené už v 5. storočí pred Kr., ale definitívna podoba Biblie sa ustálila až v 9. stor. po Kr.

Biblia je napísaná v troch jazykoch : v hebrejčine, aramejčine a gréčtine.

Názov „Biblia“ jej dal cirkevný otec Chrysostomos (zomrel roku 407).

Biblia sa pokladá aj za cenný kultúrno-historický dokument ľudstva. Bibliou sa zaoberajú okrem teológie (kresťanskej teológie) aj vedné disciplíny ako biblická kritika, výklad Biblie (exegéza), religionistika, dejiny literatúry, hebraistika atď.

Nie je to len kniha, je to kultúra, Božie Slovo, literárny žáner i história Izraela. Biblia bola preložená do viac ako 2000 jazykov a je to jedna z najpredávanejších kníh na svete.

 

Dôležité preklady

Prvý preklad bol grécky. S postupom kresťanských misií vznikali iné jazykové verzie, ktoré často mali silný vplyv na samotné jazyky (napr. v Nemecku Lutherov preklad, v Anglicku verzia kráľa Jakuba (King James Version)).

Koncom roka 2001 existovali preklady do 2287 jazykov a nárečí (z toho 392 celá Biblia, 1012 Nový zákon, zvyšok preklady jednotlivých častí, najmä evanjelií).

Najdôležitejšie preklady Biblie sú:

 • gréčtina: V 3. stor. pred Kr. počas židovskej gréckej diaspóry v Egypte už Židia nedostatočne rozumeli hebrejčine, preto v tomto čase došlo k prekladu Starého zákona do gréčtiny (Septuaginta). Boli však aj ďalšie grécke preklady (Aquila, Theodotion, Symmachus).
 • slovenčina:
  • Kamaldulská Biblia: kamaldulskí mnísi v Nitre alebo v Červenom Kláštore; v prvej polovici 18. storočia
  • Juraj Palkovič (1825 a 1832): jeho preklad je prvou slovenskou tlačenou Bibliou (bola katolícka, vyšla v Ostrihome)
  • 1913-1926: prvý preklad do spisovnej slovenčiny
  • 1936-1937: prvý evanjelický preklad; evanjelici dovtedy používali výlučne českú Kralickú Bibliu
  • 1977: Nový slovenský evanjelický preklad
  • 1986: katolícky preklad Nového zákona na základe Neovulgáty
  • 2007: Slovenský ekumenický preklad
 • čeština:
  • staročeský preklad (? stor.): zachoval sa v štyroch rukopisoch
  • Pražská Biblia (1488) a Kutnohorská Biblia (1489): prvá česká tlačená Biblia
  • Kralická Biblia (1579-1593): prvé šesťdielne vydanie vychádzalo postupne v rokoch 1579-1593, zahrňovalo okrem prekladu aj výklad. Prvé vydanie v jednom zväzku bez výkladu v roku 1613. Pochádza z prostredia Jednoty Bratskej, t.j. z husistkej vetvy reformácie. Významná jazyková pamiatka, slovenskí evanjelici používali jazyk tejto Biblie až do 19. stor. ako jazyk svojej literatúry a do 20. storočia ako liturgický jazyk (tzv. biblická čeština)
  • Svätováclavská Biblia (18. stor.): katolícka, vytvorená ako protiváha ku Kralickej Biblii.
 • Biblia pauperum (=Biblia chudobných): skrátený Nový zákon s kopou obrázkov, najmä v 14. a 15. stor.
 • nemčina:
  • stredoveké preklady (Heliand, Otfrid a pod. ): preklad z Vulgáty
  • Martin Luther (od roku 1522): prvý nem. preklad (protestantský) z pôvodného (gréckeho) textu
  • 16. stor. (H. Emser, J. Eck, J. Dietenberger): prvé katolícke preklady
  • 1892 a 1912: prvý-krát úpravy Lutherovej Biblie do moderného jazyka
 • angličtina:
  • J. Wiclif (14. stor.): prvý úplný preklad do angličtiny
  • Great Bible (1539): z poverenia T. Cromwella
  • Douay-Rheims Bible (1582-1610): oficiálna Katolícka verzia
  • King James Version - Verzia kráľa Jakuba (1611): dlho platná oficiálna verzia
  • Revised Version (1881-1885): revízia prekladu z roku 1611
  • American Standard Version (1900-1901): americká obmena vyššie uvedenej revízie
  • Revised Standard Version (1946-1952): nový americký preklad rozšírený vo všetkých anglicky hovoriacich krajinách
  • New English Bible (1961): preklad zaujal svojou modernosťou
  • v súčasnosti: nepreberné množstvo prekladov
 • francúzština:
  • zač. 12. stor. : prvý fr. preklad
  • Lyonská Biblia (15. stor.): prvá tlačená fr. Biblia (katolícka)
  • preklad od J. Calvina, P. R. Olivetanusa (1535): prvý evanjelický preklad, neskôr revidovaný
  • Version Synodale (1910): významná revízia evanjelického prekladu z roku 1535
  • Bible de Jérusalem od École Biblique v Jeruzaleme (1948-1952): významný moderný preklad (katolícky)