Choď na obsah Choď na menu
 


Staci Sola scriptura?

31. 7. 2010

 

Vysvetlenie podla :www.maria.sk

Je správna zásada tých kresťanov, ktorí hovoria, že nič iné nepotrebujú, len Písmo?


Takáto zásada je nelogická sama v sebe a tiež odporuje sv. Písmu.
Nikto nepristupuje k Písmu bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí. Obvykle takýto veriaci čítajú Sv. Písmo už preložené a každý preklad už je aj výkladom. Taktiež sme ovplyvnení našim jazykom, kultúrou, slovnými zvratmi a bez dlhého štúdia nijako nemôžeme pochopiť vyjadrovanie ľudí v časoch Ježišových. Ďalej tiež je známe, že nemáme originály Sv. Písma len opisy a sú tam rôzne drobné varianty. Sv. Písmo nám "nepadá z neba" do rúk, ale ho prijímame, ako nám ho odovzdáva predchádzajúca generácia.
Pri výklade Písma užívame naše vedomostí, životné skúseností a aj to, čo nám povedali druhí. Aj keď si myslíme, že to na čo sme prišli, je "len Písmo", je tam veľmi veľa toho "nášho". Preto je toľko rôznych výkladov a každý si myslí, že to, čo hovorí je len z Písma.
Objektívne a pravdivo vykladá Písmo len Cirkev, ktorá má od Krista tento dar - charizmu.

V samotnom Písme je napísané, že ho nemožno vykladať svojvoľne:


2 Pt 1,20: "Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad."


1 Tim 3,15: "...ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stíp a opora pravdy." - teda nie Písmo samé je opora pravdy, ale Cirkev! (a určite to nie sú cirkvi, ktoré menia svoju náuku, ako to chcú ľudia tej ktorej doby)


Mt 28,19: "Choďe teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ..."

- Ježiš nehovorí, že majú všetko zapísať, ale že majú učiť.

Evanjeliá neboli napísané hneď po Ježišovom nanebovstúpení.

Najskôr bolo vyučovanie bez Písma( Nového Zákona).

1 Kor 4,6:"niet nad to, čo je napísané"
ale keďže napísané je najviac, musí existovať aj niečo, čo je menej! , teda nemôže byť "sola Scriptura", ale je dobré a platné aj niečo iné aj keď nemá takú váhu ako Písmo.