Choď na obsah Choď na menu
 


Kral Saul

22. 5. 2011

Zdroj : IMPULZ

 

Akú formu vlády si však možno predstaviť v súvislosti s panovaním kráľa Šaula?

Kritická lektúra biblických textov a poznatky z archeológie a mimobiblických prameňov v podstate ani neumožňujú vnímať Šaula ako kráľa v pravom slova zmysle.

Boli ponúknuté viaceré modely, ktoré rozdielnym spôsobom vysvetľujú Šaulovu pozíciu: mohol byť ďalším spomedzi sudcov, ktorého pôsobenie by v tomto prípade bolo už trvalé a do určitej miery inštitucionalizované (A. Alt), mohol byť vodcom, ktorý sa v situácii hrozby zo strany iných etník presadil medzi izraelskými kmeňmi ako ich „protektor“, ktorému boli potom zaviazané (M. Miller) alebo mohol byť skôr iba prechodnou vedúcou postavou v postupnom procese transformácie z vidieckeho spôsobu života závislého od poľnohospodárstva na určitú formu štátnosti (E. Service).

Z každého z týchto modelov však vyplýva, že Šaul nebol zatiaľ ešte vodcom s plnými právomocami. Pozícia kmeňových štruktúr bola v Izraeli aj naďalej veľmi silná,

úloha „kráľa“ sa obmedzovala zatiaľ zväčša iba na bojové a obranné aktivity.

Je pozoruhodné, že okrem veliteľa Avnera (Abnera) nie sú známe žiadne ďalšie mená Šaulových blízkych spolupracovníkov, ktorí by neboli súčasťou jeho rodiny. Aj tento detail by mohol naznačovať, že v súvislosti so Šaulom zatiaľ ešte nemožno hovoriť o nejakej centrálnej vláde.

 

Podľa biblického rozprávania sa však Šaul po istom čase znepáčil Bohu a Boh si sám vyvolil za jeho nástupcu Dávida, najmladšieho spomedzi ôsmich synov Betlehemčana Jišaja (Izaiho / Jesseho [5]). Hoci bol Dávid na toto svoje poslanie vyvolený ešte vo veku chlapca (pozri 1 Sam 16), vlády sa skutočne ujal až po Šaulovej tragickej smrti na vrchu Gilboa (Gelboe), čo bolo pravdepodobne viac ako desaťročie po jeho predurčení.

Biblické texty pomerne naširoko opisujú Šaulovu rastúcu žiarlivosť vo vzťahu k Dávidovi a na druhej strane Dávidovu úctu k Šaulovi ako k „Pánovmu pomazanému“. Za takýmto pohľadom na Dávida treba pravdepodobne vnímať určité prvky neskoršej idealizácie. Asi reálnejší pohľad na Dávida poskytujú texty, ktoré ho v jeho mladosti predstavujú ako kapitána žoldnierov, ktorého služby spočiatku využíval aj samotný kráľ Šaul (1 Sam 18,5), neskôr však so svojou družinou žoldnierov pôsobil na vlastnú päsť, istý čas bol dokonca aj na opačnej strane v službách Achíša (Achisa), vládcu z filištínskeho mesta Gat (Gét).